देश

भत्केको विद्यालय बनेन, तीन महिनादेखि खुला आकाशमै पठनपाठन

भनिन्छ विद्यालय विद्यार्थीको दोस्रो घर हो । शिक्षा मानिसको तेस्रो आँखा हो । नीति निर्माण तहदेखि देशको शासन प्रशासन चलाउन शिक्षा नै आवश्यक पर्छ । शिक्षाविनाको मानिस ुअन्धोु कहलाउँछ ।...