हामी किन दयालु बन्नुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचनदयाहीनं निष्फलं स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र हि ।
एते वेदा अवेदाः स्युर्दया यत्र न विद्यते ।।
–नीति श्लोक

जीवनलाई यापन गनेृ उक कला दया हो । दया मायामा नै यो संसार चलिरहेको छ । निर्दयी भएर गरेको कामको कुनै पनि फल मिल्दैन । यस्तो कार्यले धर्म पनि हुँदैन । जहाँ दया हुँदैन त्यहाँ वेद पनि अवेद हुन पुग्छ । त्यसैले हामी हरेक कार्यमा दयालु बन्न सक्नु पर्दछ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।